காதல் திருமணம் செய்வதால் ஏற்பட்ட பின்விளைவுகள் - நீயா நானா

காதல் திருமணம் செய்வதால் ஏற்பட்ட பின்விளைவுகள் தொடர்பாக விஜய் TVயில் 25/01/2009 அன்று நடைபெற்ற நீயா நானா விவாத நிகழ்ச்சி.
நன்றி : Techsatishஇணையம்

அரங்கேற்றிய வகைகள் , , , | 2 கைதட்டல்(கள்)

முற்பிறப்பில் நான் தான் ஜோதாபாய் - ஒளிவடிவில்

மிகுதிப் பாகங்களைக் காண கீழே உள்ள தொடுப்புக்களை சொடுக்கவும்.
http://www.techsatish.net/2009/01/12/vijay-tv-kutram-nadanthathu-enna-12-01-09/

http://www.techsatish.net/2009/01/13/vijay-tv-kutram-nadanthathu-enna-13-01-09-2/

நன்றி
www.techsatish.net

ஜோதிடத்தை நம்புவதா ? இல்லையா ? ?

ஜோதிடத்தை நம்புவதா ? இல்லையா ? ?  விஜய் TVயின் 04/01/2009 அன்று நடைபெற்ற நீயா நானா நிகழ்ச்சி.Techsatish இணையம்