எந்திரன் பாடல்கள் - உருவான சிறப்புத் தொகுப்பு

அரங்கேற்றிய வகைகள் , , , , | 1 கைதட்டல்(கள்)

அவதார் (Avatar) திரைப்படத்தின் 22நிமிட Behind the Scenes தொகுப்பு


நவீன முப்பரிமாண தொழிநுட்ப உத்திகளைப் பயன்படுத்தி வெளி வந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவதார் திரைப்படத்தின் 22 நிமிட நீண்ட Behind-the-Sceneகள். திரைப்படம் எடுக்கத்தொடங்கியதில் இருந்து இசைக்கோர்ப்பு வரை செய்வது வரை தொகுத்திருக்கிறார்கள்

அரங்கேற்றிய வகைகள் , , | 3 கைதட்டல்(கள்)